Kongensgate 10B og -12

Kongensgate 10B, vegg i vegg med vårt kontor i Kongensgate 12, er «Norges smaleste bygård», bare 2,94 meter bred utvendig og 2,25 meter innvendig, ca 15 kvadratmeter utstillingsrom i 1. etasje!

Disse to fredede husene er i seg selv severdigheter i Ålesund, og fortjener en presentasjon:

OM KONGENSGATE 10B OG 12: Ålesunds smaleste hus, Kongensgate 10 B

Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa

Både Kongensgate 10B og Kongensgate 12, der vi har kontor i 2 etasje, er oppført i de første årene etter bybrannen 23. januar 1904.

Kongensgate 10B er tegnet av arkitekt Karl Norum (1852-1911). Han tegnet også Notenesgata 9 (Rønnebergbua), og etter sigende «flere murgårder» i Ålesund.

Kongensgate 12 er tegnet av arkiteket Jens Zetlitz Monrad Kielland (1866-1926). Han tegnet i årene 1904-07 følgende bygninger i Ålesund: Kongens gate 11, 12, 16, 17, 22 og 23, Nedre Strandgate 1 og 23, Molovegen 2-4.

Kongensgate 10B er mest kjent som «Smalehuset i gågata» eller «Ålesunds smaleste hus», og er ifølge eksperter på området «Norges smaleste bygård», jfr. –http://www.jugendstilsenteret.no/?c=9875&a=99247

Både Kongensgate 10B og 12 ble fredet av Riksantikvaren i 1997. Nåværende eier Steinar H. Giske gjennomførte en omfattende restaurering og tilbakeføring til opprinnelig form og uttrykk i årene 2004-2006.

2008: Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa ble for første gang tildelt et jugendstilhus i Ålesund.
Styreleder Inger-Lise Skarstein, Norsk Kulturarv: Kongensgate 10B og 12 tildeles kvalitetsmerket Olavsrosa for svært gode eksempler på bygninger som er typiske for jugendstilen oppført i Ålesund etter bybrannen i 1904 og tilbakeført til sin opprinnelige form og uttrykk gjennom en gjennomført rehabilitering.